Page 1 of 1

Проблем с филтрите нa версия 2.0.3.1.

Posted: Wed Dec 21, 2016 5:03 pm
by NNaydenova
Здравейте!
От два дни се опитвам да се преборя със странен проблем, свързан с филтрите.
В момента филтрите се визуализират от лявата страна на страниците, точно под Категории. Клиентът ми обаче иска да се визуализират непосредствено под заглавието и снимката на всяка една подкатегория, т.е. трябва да минат в средата на страницата. Когато се опитам да преместя филтъра от Design > Layouts > Category и след това Module > Filter, Position > Middle, филтърът изчезва от фронт енда. Изчезва и при всички други позиции, които административният панел предлага. Показва се само, когато е с позиция Left Column. Някой да е срещал подобен проблем ??? ?

Re: Проблем с филтрите нa версия 2.0.3.1.

Posted: Thu Jun 15, 2017 8:32 pm
by tendrik
Проверете дали в контролера на категорията се зареждат другите контролери - column/right, column/top и т.н.
Инспектирайте страницата и потърсете филтъра, доста възможно е просто да е скрит от някой CSS.