Post by TPTech_thietkeweb » Wed Dec 19, 2018 7:15 pm

Em là người mới chơi. Cao nhân nào biết chỉ cho em với. Làm sao có thể đặt chữ kí trên Opencart với ạ.
Em Cảm ơn nhiều ạ.
Thankiu các bác


Posts

Joined
Wed Dec 19, 2018 6:58 pm

Post by opencartvietnam » Sun Jan 27, 2019 3:15 am

bạn có thể nói rõ hơn không? chữ ký hay đóng dấu bản quyền vào hình ảnh. nếu là đóng dấu vào hình ảnh thì dùng module này: https://www.opencart.com/index.php?rout ... n_id=31958

Website: https://www.opencart.com.vn/
Group: https://www.facebook.com/groups/opencartvn/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCt-4uD ... irmation=1
Twitter: https://twitter.com/OpencartVietNam/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/opencartvietnam/
Pinterest: https://www.pinterest.com/opencartvietnam/


User avatar

Posts

Joined
Sat Jan 12, 2019 4:02 pm
Location - Bình Dương, Việt Nam
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests