Post by phuclong_hl » Sat Dec 16, 2017 1:24 am

Xin chào,

Web của mình đang dùng theme trên OC 2.3.x. Bây giờ mình cài lại OC 3.0.2 và cài lại một theme khác. Mình muốn chuyển các dữ liệu từ web cũ bao gồm hình ảnh, sản phẩm, danh mục, bài viết sang web mới dùng OC 3.0.2 thì làm thế nào?

Nhờ cao nhân chỉ giúp.

Cám ơn mọi người.

Newbie

Posts

Joined
Mon Jul 10, 2017 4:36 pm
Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 8 guests