Post by DHLaw23092009 » Thu Nov 16, 2017 10:00 am

Trong tình thế khối tài sản trên được xác định là di sản chung của bà xã chồng (hình thành trong công đoạn hôn nhân của bà xã chồng hoặc do thê tử, chồng được tặng cho chung, thừa kế chung), Điều 31 Khoản 2 luật Hôn nhân và gia đình 2000 quy định: “2. Lúc vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên cha là đã qua đời thì bên còn sống điều hành tài sản chung của nương tử chồng, trừ bối cảnh trong chúc thư có chỉ đích danh người khác điều hành tài sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý tài sản.”

Xem thêm: tư vấn thừa kế theo di chúc

dựa trên chậm triển khai, chỉ có 1 nửa khối tài sản nêu trên được xác định là tài sản thừa kế do bố của bạn để lại và được chia thừa kế. Phần tài sản còn lại thuộc quyền quyết định của má bạn. 1/2 Tài sản thừa kế của thầy được chia theo như luật pháp (khi ko sở hữu di chúc) đối có các người thuộc hàng thừa kế thứ nhất căn cứ quy định một người thừa hưởng một phần thừa kế bằng nhau. 1/2 Di sản thuộc quyền định đoạt của má bạn.

Hàng thừa kế dựa theo pháp luật theo điều 676 BL Dân sự 2005:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: thê tử, chồng, cha đẻ, u đẻ, bố nuôi, má nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Phần di sản của bố bạn sẽ được chia làm 5 phần, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được 1/5 gia sản.

Điều 645 Bộ luật pháp Dân sự 2005 quy định: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế đề xuất chia di sản, công nhận quyền thừa kế của mình hoặc chưng quyền huởng di sản thừa kế của người khác là mười năm, tính từ lúc thời khắc mở thừa kế”. Nếu như thời kì cha bạn về với đất mẹ đã trên 10 năm thì thời hạn đề nghị chia di sản thừa kế của cha bạn đã hết. Căn cứ mục 2.4 Mục I quyết nghị số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Tòa án nhân dân vô thượng chỉ dẫn việc chia di sản chung trong hoàn cảnh hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế như sau:

Tham khảo: tư vấn luật miễn phí qua điện thọai

“a. Bối cảnh trong thời hạn mười năm, tính từ lúc thời điểm mở thừa kế mà những đồng thừa kế ko sở hữu mâu thuẫn về quyền huởng di sản thừa kế và sở hữu văn bản cộng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi chấm dứt thời hiệu mười năm mà những đồng thừa kế ko có tranh chấp về hàng thừa kế và đều chứng nhận tài sản do người mất để lại chưa chia thì gia sản chậm tiến độ chuyển thành di sản chung của các thừa kế. Khi mang tranh chấp và bắt buộc Toà án khắc phục thì không ứng dụng thời hạn khởi kiện về quyền hưởng tài sản thừa kế, mà ứng dụng những nguyên tắc của luật pháp về chia di sản chung để khắc phục và cần phân biệt như sau:

a.2. Tình thế ko với di chúc mà những đồng thừa kế ký hợp đồng về phần mỗi người được hưởng khi mang nhu cầu chia di sản, thì việc chia tài sản chung ngừng thi côngĐây được thực hành căn cứ thoả thuận của họ.

a.3. Tình huống ko với di chúc và các đồng thừa kế ko với thoả thuận về phần mỗi người được hưởng lúc sở hữu nhu cầu chia tài sản, thì việc chia gia sản chung chậm tiến độ được thực hiện dựa trên nguyên tắc của pháp luật về chia tài sản chung.

Trong trường hợp ông bà nội của bạn về với đất mẹ đi thì phần gia sản thuộc quyền với của ông bà nội bạn sẽ được chia thừa kế dựa trên chúc thư hoặc căn cứ luật pháp nếu như ko với chúc thư trong chậm tiến độ gồm tài sản của ông bà và phần di sản chung với các đồng thừa kế do nhận thừa kế do cha của bạn để lại.

Nguồn: giải quyết tranh chấp di sản thừa kế

Newbie

Posts

Joined
Wed Oct 11, 2017 6:07 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests