Post by vanlanh52 » Sun Sep 03, 2017 11:58 pm

Mọi người giúp mình với, mình chuyển site từ http sang https, mình tải files mysql về replace toàn bộ nội dung có http thành https rồi import trở lại thì gặp cảnh báo sau:

Code: Select all

Notice: unserialize() [function.unserialize0]: Error at offset 1464 of 4718 bytes in /home/.../.../index.php on line 69
Ai biết cách sửa lỗi này hỗ trợ giúp mình,
Cảm ơn nhiều!

https://bigsizenini.com


Newbie

Posts

Joined
Sun Sep 03, 2017 11:30 pm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests