Post by dmtaukhua123 » Fri Aug 25, 2017 4:00 pm

Truy cập vào đây để xem hướng dẫn cụ thể bằng video: https://opencart-training.com/installin ... Z_YrShJaUl

Tải về Opencart Mobile App

Trong hướng dẫn OpenCart này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách tùy chỉnh cửa hàng OpenCart của bạn bằng cách cài đặt một chủ đề hoặc mẫu OpenCart tùy chỉnh. Bài học yêu cầu bạn có một cửa hàng OpenCart được cài đặt đầy đủ có thể được thực hiện bằng cách làm theo bài học Cài đặt OpenCart của chúng tôi . Chúng tôi khuyên bạn nên tìm một chủ đề chất lượng OpenCart từ một nhà cung cấp có uy tín như Opencartmarket.com .

Nguồn bạn cần:

Chủ đề / mẫu OpenCart .
FileZilla FTP Client.

Những gì bạn sẽ học:

Làm thế nào để trích xuất chủ đề OpenCart của bạn / mẫu.
Cách tải chủ đề lên đúng vị trí trên máy chủ web của bạn.
Cách chọn chủ đề mới của bạn.

Opencart Mobile App O0


Newbie

Posts

Joined
Wed Aug 23, 2017 4:00 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests