Post by lyhieuky » Sat Feb 25, 2017 6:08 pm

Mình bị lỗi này "Notice: Undefined variable: route in /home/hellonest/public_html/catalog/controller/common/seo_url.php on line 75" khi mình nhúng víeo iframe vào website opencart. có ai biết lỗi này là bị gì không chỉ mình với.
Cảm ơn nhiều


Posts

Joined
Sat Feb 25, 2017 5:28 pm

Post by bunny Chinh » Mon Mar 13, 2017 12:29 am

Nếu bạn chạy link page có iframe đó không có route thì nó báo lỗi là đúng rồi


Posts

Joined
Thu Jun 12, 2014 10:54 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests