Page 1 of 1

Import av produkter

Posted: Wed May 24, 2017 1:18 pm
by dingo197911
Behöver hjälp att hitta ett modul som importerar och uppdaterar produkter.

Har jag 1000 produkter och sen kanske 8 färger av varje produkt vore det smidigt att kunna använda tex ett excel ark att lösa in nytt saldo.

Är det någon som har koll på vad man kan använda här? Har version 2.3.0.2