Post by Andrea96 » Wed Jun 06, 2018 5:05 pm

Loại hình tổ chức kinh doanh - ảnh hưởng đến quà tặng kinh doanh

Văn hóa doanh nghiệp thường có một số ảnh hưởng đến đặc điểm quà tặng kinh doanh. Ở Việt Nam, loại quyền sở hữu của tổ chức có thể là một đặc điểm có liên quan trong việc hiểu các thực hành tặng quà. Có ba loại hình sở hữu kinh doanh cơ bản ở Việt Nam; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh nước ngoài hoặc doanh nghiệp tư nhân (trong nước). Các đề xuất được kiểm tra trong bài báo này liên quan đến loại quyền sở hữu công ty đối với bản chất của người nhận quà tặng.

Image

Có nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam. Đây thường là các tổ chức lớn và họ bị chỉ trích là đang hoạt động mà không quan tâm đến ràng buộc tiếp thị và tiêu chí dựa trên thị trường để thành công. Nếu điều này là đúng, thì các quyết định về xúc tiến hoặc chuyển nhượng công việc có thể không được thực hiện vì lý do kinh doanh hoàn toàn. Trong các mối quan hệ DNNN có thể quan trọng hơn trong việc ra quyết định so với các tiêu chí khác. Việc duy trì các mối quan hệ và chia sẻ các phần thưởng của thành công kinh doanh có thể là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống trong một DNNN.

Đề xuất 1: Đối với DNNN, các định mức về hành vi để duy trì các mối quan hệ xã hội yêu cầu phải có quà tặng đáng kể trong cấu trúc của tổ chức.

Danh mục sở hữu doanh nghiệp thứ hai là doanh nghiệp nhỏ, thuộc sở hữu tư nhân. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đang hướng tới thị trường tiêu dùng như các nhà bán lẻ và nhà cung cấp các sản phẩm đặc sản. Là nhỏ, các chỉ tiêu về hành vi liên quan đến việc duy trì các mối quan hệ có thể không chính thức và thân thiện hơn với các bên mà công ty tương tác.

Với các tổ chức kinh doanh nhỏ, việc duy trì các mối quan hệ thông qua các hoạt động tặng quà trong tổ chức có thể ít quan trọng hơn so với các DNNN. Tuy nhiên, sự chú ý tích cực đối với các thực thể bên ngoài tổ chức có thể quan trọng hơn. Các mối quan hệ có liên quan nhất phải được duy trì là các mối quan hệ với chính quyền và chính quyền / chính quyền xã hội. Ở Việt Nam, chính quyền và chính trị / xã hội có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh.

Đề xuất 2: Đối với các doanh nghiệp tư nhân, việc quà tặng để duy trì mối quan hệ với chính quyền cao cấp và chính trị / xã hội tại địa phương doanh nghiệp đang làm việc.

Loại hình kinh doanh thứ ba là liên doanh, thường được tạo thành từ một công ty nước ngoài và một đối tác địa phương. Mặc dù ngày càng có nhiều công ty nước ngoài sở hữu toàn bộ hoạt động tại Việt Nam, hầu hết các công ty nước ngoài được yêu cầu phải có một phần sở hữu tại địa phương. Nhiều công ty nước ngoài cũng thấy rằng việc kinh doanh với một đối tác địa phương sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, đối với hầu hết các mục đích thực tế, hình thức sở hữu của một công ty nước ngoài là một liên doanh với một đối tác địa phương. Các công ty này thường hoạt động bằng cách sử dụng mô hình kinh doanh và thực tiễn điển hình cho các tổ chức kinh doanh quốc tế hiện đại hơn. Có khả năng các công ty này sẽ có văn hóa doanh nghiệp tương tự như phong tục kinh doanh quốc tế, ngược lại với các doanh nghiệp địa phương hơn.
Trên đây là những đề xuất cho việc tặng quà có mục đích của các doanh nghiệp đang làm việc tại Việt Nam để xem phần tiếp theo mời bạn truy cập địa chỉ sau: https://www.imagemagick.org/discourse-s ... =3&t=34092
Last edited by Andrea96 on Fri Jul 06, 2018 4:21 pm, edited 2 times in total.

Newbie

Posts

Joined
Wed Jun 06, 2018 5:00 pm

Post by Johnathan » Wed Jun 06, 2018 9:42 pm

OpenCart can do some of this (e.g. different prices for different customer groups) but can't do all of this without customization. I doubt you're going to find extensions for it, so you'd probably need to hire someone to customize it for you.

If you need to find a developer, you should post a request in the OpenCart "Commercial Support" forum, which is checked by a number of OpenCart developers. You can also try checking out the OpenCart "Partners" area.

Image
Image Image Image Image


User avatar
Global Moderator

Posts

Joined
Fri Dec 18, 2009 3:08 am


Post by magzhan9292 » Tue Jun 26, 2018 12:03 pm

You need this module Noticeup Multistore different price for each store and a little to redo it. If I need help, I will help for a small fee

Noticeup Multistore different price for each store
Noticeup Seo Multistore/Different template for each store


Newbie

Posts

Joined
Mon Jun 25, 2018 4:45 pm
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests